OŠ Bojana Ilicha
Naslov: Mladinska ulica 13, 2000 Maribor

OŠ Franceta Prešerna
Naslov: Žolgarjeva ulica 2, 2000 Maribor