Nagradna igra – 5x PEAK nogavice

Nagradna igra www.kdbbc.com

SPLOŠNI POGOJI
(1) Organizator nagradne igre je www.kdbbc.com (v nadaljevanju organizator) v sodelovanju s ponosim partnerjem kluba PEAK Sport Slovenija.
(2) Podari se nagrada 5x nogavice PEAK Slovenia (uradne nogavice slovenskih olimpijcev iz nacionalne kolekcije).

POGOJI SODELOVANJA
(1) K nagradni igri lahko pristopijo vsi, ki v času od 28. 1. 2024 do 29. 2. 2024 opravijo vse korake.
(2) V nagradni igri lahko sodelujejo trenerji in zunanji sodelavci KD Borut Besedič – Čiro.

PRAVILA NAGRADNE IGRE
(1) S sodelovanjem v nagradni igri se šteje, da udeleženec sprejema te splošne pogoje sodelovanja v nagradni igri in pogoje, ki so objavljeni na Instagram in Facebook Profilu ter klubski spletni strani kdbbc.com
(2) V primeru navedbe nepopolnih, nepravilnih ali neresničnih podatkov v nagradni igri zavrne ali ga iz nagradne igre izključi.
(3) Udeleženec izgubi pravico do nagrade, če organizator ugotovi, da:
• udeleženec ni izpolnjeval pogojev sodelovanja;
• je udeleženec kršil pravila in pogoje sodelovanja v nagradni igri;
• v primeru prijav: če je prijava na kakršenkoli način neustrezna.
(4) V primeru, ko udeleženec izgubi pravico do nagrade, organizator podelil nagradno nekomu drugemu.

NAGRDA
(1) Vrsta in opis nagrad sta predstavljena v besedilu razpisa nagradne igre na našem Facebooku oziroma Instagramu, kjer nagradna igra tudi poteka.
(2) Nagrade niso zamenljive za drugo vrsto nagrade, izplačljive v gotovini ali prenosljive na tretje osebe.

PEAK nogavice ‘Slovenia’

ŽREBANJE NAGRAD
(1) Za izvedbo in nadzor nad potekom nagradne igre ter žrebanjem skrbi organizator.
(2) Žrebanje nagrad bo potekalo v torek, 5. marca 2024.

OBVEŠČANJE NAGRAJENCEV
(1) Nagrajenec bo obvestilo o nagradi prejel na svoj Facebook / Instagram profil
(2) Rezultati nagradne igre so dokončni. Pritožba nanje ni mogoča.

PREVZEM NAGRAD
(1) Udeleženec je kot nagrajenec upravičen do prevzema nagrade, če ga o nagradi v dogovorjenem roku obvesti organizator oziroma administrator našega Facebooka / Instagrama.
(2) Za prevzem nagrade mora nagrajenec ob pisnem pozivu organizatorja predložiti kontaktno telefonsko številko.
(3) Osebe, mlajše od 14 let, morajo za prevzem nagrade organizatorju predložiti pisno soglasje staršev ali zakonitega skrbnika. Pisno soglasje lahko starši ali zakoniti skrbniki oblikujejo sami.

VAROVANJE INFORMACIJ IN OSEBNIH PODATKOV
(1) Organizator kot upravljavec osebnih podatkov spoštuje zasebnost udeležencev posamezne nagradne igre in se zavezuje, da bo z osebnimi podatki, pridobljenimi tekom nagradne igre, ravnal skrbno in jih varoval ter obdeloval v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov in Pravilnikom o varstvu osebnih podatkov sprejetim pri organizatorju.

KONČNE IN PREHODNE DOLOČBE
(1) O vseh spremembah in novostih nagradne igre bo organizator udeležence sproti obveščal z objavami na Instagramu in/ali Facebooku.
(2) Vprašanja o zaupnosti in uporabi vaših osebnih podatkov oziroma željo po dodatnih informacijah v zvezi z nagradno igro naslovite na elektronski naslov: kdbbc.ciro@gmail.com

Ekipa KD Borut Besedič – Čiro