Kot je predpisano s splošno uredbo o varstvu podatkov (GDPR), športni klubi obdelujejo osebne podatke v skladu s pravili in predpisi za varstvo zasebnosti in varstvo podatkov. Spodaj je nekaj splošnih informacij o obdelavi osebnih podatkov v športnih klubih:

  1. Namen obdelave: Športni klubi obdelujejo osebne podatke za določen namen, na primer za registracijo članov, organizacijo tekmovanj, upravljanje treningov, komunikacijo z udeleženci, vodenje evidenc, zagotavljanje varnosti in druge namene, ki so neposredno povezani s športno dejavnostjo in delovanjem kluba.
  2. Vrste obdelanih osebnih podatkov: To vključuje podatke, kot so ime, naslov, datum rojstva, kontaktni podatki (telefonska številka, e-poštni naslov), podatki o zdravstvenem stanju (v primeru, ko je to pomembno za varnost udeležencev), podatki o plačilih članarin, fotografije in video posnetki (v nekaterih primerih) ter druge informacije, ki so potrebne za učinkovito izvajanje športnih dejavnosti.
  3. Pravna podlaga za obdelavo: Pravna podlaga za obdelavo osebnih podatkov je običajno izpolnitev pogodbe med športnim klubom in posameznikom (npr. članstvo), skladnost z zakonskimi obveznostmi (npr. davčne obveznosti) ali legitimen interes športnega kluba (npr. zagotavljanje varnosti udeležencev).
  4. Varstvo podatkov: Športni klubi so odgovorni za ustrezno varovanje osebnih podatkov, tako da izvajajo ustrezne tehnične in organizacijske ukrepe za preprečevanje nepooblaščenega dostopa, izgube, spremembe ali razkritja podatkov. Prav tako morajo zagotoviti, da so podatki shranjeni samo za obdobje, ki je potrebno za dosego namena obdelave.
  5. Dostop do podatkov: Člani in udeleženci imajo pravico dostopati do svojih osebnih podatkov, zahtevati popravke ali izbris podatkov, omejitev obdelave ter ugovarjati obdelavi podatkov. Športni klubi morajo zagotoviti, da je postopek za uveljavljanje teh pravic jasen in dostopen.
  6. Delitev podatkov: Športni klubi lahko v nekaterih primerih delijo osebne podatke s tretjimi osebami, na primer z nacionalnimi športnimi zvezami, tekmovalnimi organi ali drugimi organizacijami, kadar je to potrebno za izvedbo športnih dejavnosti. Pri takšni delitvi podatkov je treba zagotoviti ustrezne pogodbe o obdelavi podatkov in spoštovanje varstva podatkov.

Pomembno je, da športni klubi imajo ustrezno politiko varstva podatkov, ki jasno opisuje, kako se obdelujejo osebni podatki v skladu z veljavnimi predpisi o varstvu podatkov, ter da imajo ustrezne postopke in ukrepe za zagotavljanje varnosti in zaupnosti podatkov.

INFORMACIJE O OBDELOVANJU OSEBNIH PODATKOV

KK Žoltasti Troti bodočemu članu skladno z določili Splošne uredbe o varstvu podatkov posreduje
naslednje informacije:

1.) Identiteta in kontaktni podatki društva (upravljavca/obdelovalca osebnih podatkov):
Košarkarski klub Žoltasti Troti
Šentjernejska cesta 13
8000 Novo mesto, Slovenija
e-pošta: klub@troti.si

2.) Kontaktni podatki pooblaščene osebe za varstvo podatkov:
Nejc Župevec, predsednik KK Žoltasti Troti
e-pošta: klub@troti.si

3.) Namen obdelovanja osebnih podatkov:
KK Žoltasti Troti obdeluje osebne podatke svojih članov na podlagi njihove izrecne privolitve z
namenom zagotovitve normalnega delovanja društva, predvsem pa z namenom ugotavljanja
izpolnjevanja pogojev za članstvo v društvu, informiranja svojih članov o vseh zadevah pomembnih za
delovanje društva ter o dogodkih povezanih z društvom .

4.) Uporabniki osebnih podatkov:
Osebne podatke, pridobljene od članov društva KK Žoltasti Troti uporabljajo zgolj organi in telesa
društva, in sicer zgolj v obsegu, ki je potreben za njihovo delovanje znotraj društva.

5.) Obdobje hrambe osebnih podatkov:
KK Žoltasti Troti bo osebne podatke svojih članov hranil ves čas njihovega članstva v društvu ter še v
obdobju po prenehanju njihovega članstva v društvu, in sicer za potrebe spremljanja statističnih
podatkov.

6.) Pravice članov v zvezi z obdelovanjem osebnih podatkov:
Člani društva imajo v zvezi z obdelovanjem osebnih podatkov naslednje pravice:
– pravico, da od društva zahtevajo dostop do osebnih podatkov in popravek ali izbris osebnih
podatkov ali omejitev obdelave osebnih podatkov;
– pravico do ugovora obdelavi osebnih podatkov in pravico do prenosljivosti osebnih podatkov;
ter
– pravico do vložitve pritožbe pri nadzornem organu

Varnost

Trgovec uporablja ustrezna tehnološka in organizacijska sredstva za zaščito prenosa in shranjevanja osebnih podatkov ter plačil. V te namene uporablja 128-bitni SSL certifikat, ki ga je izdala za to pooblaščena organizacija.

Avtorizacije kreditnih kartic se vršijo v realnem času s takojšnjim preverjanjem podatkov pri bankah. Podatki o karticah se ne shranjujejo na strežniku trgovca. Za varnost je odgovoren tudi uporabnik sam, in sicer tako, da poskrbi za varnost svojega uporabniškega imena in gesla ter za ustrezno programsko in protivirusno zaščito svojega računalnika.

Trgovec v spletni trgovini ne sprejema naročil od nekoga, za katerega ve ali sumi, da je otrok, ne da bi za to imel izrecno dovoljenje njegovih staršev ali skrbnikov. Trgovec v spletni trgovini ne ponuja prostega dostopa do izdelkov ali storitev, ki so škodljive za otroke. Trgovec brez izrecnega dovoljenja staršev ali skrbnikov ne bo sprejemal kakršnihkoli osebnih podatkov, ki zadevajo otroke, prav tako ne bo izdajal podatkov, sprejetih od otrok, tretjim osebam, razen staršem oziroma skrbnikom. Vsaka komunikacija, namenjena otrokom, bo primerna njihovi starosti in ne bo izkoriščala zaupljivosti otrok, pomanjkanja izkušenj ali občutka lojalnosti.

Varovanje osebnih podatkov

Trgovec se zavezuje k trajnemu varovanju vseh osebnih podatkov uporabnika v skladu z ZVOP-1. Trgovec za nedoločen čas hrani naslednje podatke članov spletne trgovine: ime in priimek, e-poštni naslov, kontaktni telefon, primarni naslov in naslove za dostavo, državo prebivališča, čas in datum registracije in arhiv komunikacije s trgovcem. Z nakupom ali vpisom v spletno trgovino kupec dovoljuje, da trgovec shranjuje, obdeluje in uporablja osebne podatke, posredovane na spletnem obrazcu, do preklica za naslednje namene: za telefonsko, pisno in elektronsko obveščanje o novostih in ponudbah, vabila na dogodke, segmentacijo strank, anketiranje, statistične obdelave. Kupčevi podatki v nobenem primeru ne bodo predani nepooblaščenim osebam.

Za goste spletne trgovine trgovec hrani osebne podatke samo za čas do izpolnitve naročila naslednje podatke gostov spletne trgovine: ime in priimek, e-poštni naslov, kontaktni telefon, primarni naslov in naslove za dostavo, državo prebivališča, čas in datum registracije in arhiv komunikacije s trgovcem. Po izpolnitvi naročila se hranijo samo še podatki v zvezi s posameznim naročilom, do katerih je mogoč dostop samo prek poznavanja številke računa in številke naročila.

Spletna trgovina lahko samodejno zbira tudi nekatere podatke o strojni in programski opremi vašega računalnika. Med te podatke sodijo: naslov IP, vrsta brskalnika, imena domen, čas dostopanja in naslovi spletnih strani, ki ste jih obiskali v spletni trgovini trgovca.

Za varovanje osebnih podatkov je odgovoren tudi uporabnik sam, in sicer tako, da poskrbi za varnost svojega e-mail naslova, uporabniškega imena in gesla ter ustrezno programsko (protivirusno) zaščito svojega računalnika.